Tag Archives: kommunkation

Värderingsverkstäder på jobbet – för att kultur äter struktur

Ett av alla sätt man på företaget där jag jobbar arbetar med värderingar är att anordna värderingsverkstad. Detta görs på något vis varje år. Alla medarbetare träffas och diskuterar dilemman, frågeställningar och lyssnar på varandra.

En tidigare VD sa att ”I en verkstad kan man laga, bearbeta och kanske tillverka något.” Och det är värderingar som är det som bearbetas under en värderingsdag. Man får tillfälle att reflektera och fundera över sina egna svar på frågor som ställs, höra hur andra kollegor tänker och möjlighet att lära sig mer och revidera sin syn på olika saker.

Rent praktiskt

Värderingsverkstaden anordnas av en grupp medarbetare som funderat ut tema, med input från verkställande ledning och ledningsgrupp, och hur man bäst kan arbeta med det som är på tapeten.

Tidigare år har det spelats teater där medarbetarna kunnat påverka utgången av olika situationer genom att komma med förslag på lösningar. Det har varit dilemman med olika givna lösningar, öppna diskussionsfrågor och snabba påståenden att ta ställning till – ja eller nej.

Runt 50 medarbetare utses till diskussionsledare. Det vill säga att de har ansvar för någon av grupperna och att det som diskuteras där redovisas vidare in till arbetsgruppen efter avslutad verkstad. Detta året var det alla med chefsbefattning och några till.

På plats så blir man slumpvis indelade i grupper och sätter sig tillsammans för att lyssna på varandra och reflektera tillsammans.

INGA ENKLA LÖSNINGAR

Ofta finns det ett tema för timmarna vi ses, bemötandet av kunderna, medarbetarskap och så vidare. Sådant där vi kan agera olika men bör reflektera över hur och varför vi agerar som vi gör. Det är inte säkert att det finns rätt och fel men beteende som ofta är mer önskvärt än annat för att effekterna av det är godare.

Kulturbärare

När vi träffas blir det ett tillfälle att träffa alla kollegor som betyder mycket för sammanhållningen och företagets kultur. Det finns en möjlighet att nå ut med sådant som är viktigt för alla och mötena innehåller ofta mycket skratt men har en allvarlig underton.

Kultur äter struktur sa en kollega efter att ha varit på HR-dagarna i år och jag är böjd att hålla med henne. Minst lika mycket tid som läggs på regler och policies måste läggas på att utveckla kulturen man vill ha på sin arbetsplats. Det är allas ansvar men ledningens uppdrag.

 

 

Annonser

Fundera kring din unika säljfördel

Har du kommit på en affärsidé som du ska genomföra eller jobbar på ett företag där det är dags att ta ett grepp kring kommunikation och information så kan det vara bra att ställa frågan kring vad som särskiljer dig från dina konkurrenter.

Om du hittat en helt ny nisch utan konkurrenter får jag gratulera men ändå påminna om att du kan ha konkurrens om kundernas uppmärksamhet, tid, sökord eller gillande av andra företag i helt andra branscher.

Kanske är din målgrupp föräldrar som ska köpa en smart pryl till att hänga upp trehjulingen på vagnen när barnet hellre vill åka än gå (finns den produkten?). Hur ska du nå dem, du konkurrerar om deras tid med deras barn, massor av barnaffärer som säljer alla möjliga saker. Kanske väljer du att sälja produkten via befintliga affärer men då ska du nå fram i bruset bland nya varor som dyker upp hos dem. För att lyckas kan det vara en god idé att hitta din unika fördel.

Unikheten ska kunna mätas

Börja med att fundera kring vad som är unikt med ditt företag, din produkt eller din organisation. Vad erbjuder ni som ingen annan erbjuder? Skriv en lång lista och se kritiskt på den, är det verkligen ingen annan som erbjuder samma sak och om det är det kan du påvisa att ni faktiskt gör det lite mer eller lite bättre än dem? För att komma fram till de unika fördelarna kan du använda dig av swot-analys eller andra modeller för varumärkesarbete.

 Tänk som en kund

Ett sätt, kanske ett av de bästa, att hitta dina unika fördelar som du redan har eller som du bör ha för att kunden ska efterfråga dig är att tänka som en kund. Varför skulle en kund välja dig och varför har dina kunder valt dig.

Fråga målgruppen

Ta reda på vilka kunder du har och vad de vill ha genom att helt enkelt fråga dem. Passa också på att fråga varför de valt dig. Genom att fråga dem får du ofta svar som du själv inte skulle gett eller skulle blundat för och som du kan använda för att formulera din unika fördel och kanske till och med använda i kommunikationen med dina kunder.

Sätt sedan ihop detta med vad det är du gör/erbjuder och hur du gör det. Tänk på att vi människor kan svara på ett sätt och agera på ett helt annat så validera svaren med att studera agerande.

Exempel:
På frågan vad är viktigast för dig när du handlar glass? svarar dina respondenter ”smakvariationen” men i varuhuset ser du hur de sträcker sig efter varan som för tillfället är på kampanj. Svaret ligger då snarare med betoning på ”det jag blir uppmärksammad på i butiken än kvalitet”. I din marknadskommunikation kan du givetvis använda dina säsongsbetonade smaker men se till att arbeta med materialet i butik.