Tag Archives: mål

Möten ger nätverk

Att gå på möten, event och seminarier är ett sätt att hålla dig informerad men också att marknadsföra dig själv och ditt företag. Och att dela bra kunskap vidare till andra.

Värdeskapande tid

Genom att delta och synas på olika ställen så kan du skapa ett värdefullt nätverk för dig själv och din arbetsgivare. Att lägga två timmar i veckan på frukostseminarier kan vara välinvesterad arbetstid om du inte enbart går dit för att konsumera information (och frukostbullar).

Uttala syftet eller målet

Inför varje inbjudan som du ska svara på fundera kring vad det ger för värde för dig eller företaget att du tackar ja. På så vis kommer du att hitta vad syftet är för dig att gå dit och också lättare uppnå det. Genom att uttala ”för att lära mig mer om eller ”för att skaffa kontakter inom bransch x” så har du gjort halva jobbet liksom.

När du är på plats

Var på plats till fullo. Fundera mycket lite på vad som händer hemma eller på jobbet. Är du alldeles för splittrad blir det inte bra, tacka då hellre nej till eventet så att någon annan kan få plats. Håller någon föredrag så passa på att anteckna, twittra eller filma det för att kunna dela med andra. När det är tid för mingel, nyttja tiden. Passa på att gå fram till den som talade eller ska tala. Uppfyll ditt mål.

Efteråt

Skriv en recension eller summering i en bloggpost internt, på din egna blogg eller hur ni nu delar kunskap på ditt jobb eller i ditt nätverk. Att skriva ner vad du gjort och dela det med andra är ett bra sätt att både påminna sig om vad man lärde sig men också visa om det var värdeskapande samt skapa ringar på vattnet då fler kan ta del av kunskapen du fått.

Kontakta de personer som du träffat och vill ha mer kontakt med, kanske skicka en länk till bloggposten eller någon artikel som berör det ni pratade om gärna med en personlig recension eller mening kring varför den är intressant.

Annonser

7 steg till en kommunikationsplan

Alla som leder ett projekt, en process, en verksamhet eller en viss fråga kan ha behov av en kommunikationsplan. Den hjälper dig att hålla koll på vad du vill och ska säga till vem. 

Bäst är att ha någon att diskutera dina svar på de kommande frågorna med för att  du ska tvingas att tänka till en gång extra. Någon som säger varför och hur menar du är alltid bra.

7 steg

 1. Vad är problemet du vill eller ska lösa?
  Handlar det om att berätta något nytt, att se till att något införlivas i organisationen, att få människor engagerade i en viss fråga eller ett ämne?
  Gör en kort nulägesanalys och beskrivning av bakgrunden.
 2. Vad har du för syfte och mål?
  Tänk igenom varför du behöver kommunicera och vad du vill uppnå med det du kommunicerar. Är det bättre förståelse av något, en beteendeförändring? Ett bra mål är mätbart och beskriver tydligt vad du vill uppnå. Inte bara ökad kännedom om X utan till exempel 80 % ska svara att de känner till X vid medarbetarenkäten eller inom tre månader ska X nämnts 10 gånger i kommentarerna på intranätet. Varje projekt har givetvis sina egna förutsättningar och det är bättre att ha ett mål med projektet än inget alls men allra bäst blir det om de är konkreta 🙂
 3. Vem är målgruppen? 
  Fundera kring målgrupper, vilka är deras behov och vad har de för kunskaper, önskemål och intressen. Vad vill du att de ska känna, tänka, veta eller göra? Din målgrupp kanske kan vara alla men den blir ospetsig. Dela gärna upp den i fler, ibland passar det med ålder, ibland geografi och ibland förkunskap så som: de som redan vet lite, de som kan allt men inte agerar efter det.
 4. Vilka är dina viktigaste budskap?
  Välj runt tre saker som budbärare för det du vill säga, är de budskapen du tagit fram relevanta för målgruppen du tänkt ut? Du måste ha målgruppen i centrum när du formar budskapen för det är den som ska tycka att det är användbart, intressant och lätt att förstå. Om kommunikationen känns relevant för en person tar han eller hon den till sig, om den är skapad för att passa alla kan den kännas svårare att omfamna.
 5. Bestäm vilka kanaler du ska använda
  Var brukar din målgrupp söka information, på intranätet, i personliga möten, på utbildningar eller i tidning av något slag? En blandning av kanaler är ofta bäst för att nå så många som möjligt. Aktiviteter som du planerar som workshop eller föreläsning kan vara en kanal och en del av din kommunikationsplan. Här kan det också passa att fundera kring vem som bäst sprider buskapet, det kanske inte är du som ska håla utbildningen utan någon målgruppen har större förtroende för och avsändaren på nyhetsbrevet kanske ska vara hösta chefen…
 6. När ska det kommuniceras?
  Tänk igenom när dina kommunikationsinsatser kan ha störst effekt för dina målgrupper. Om de jobbar med löneutbetalning kanske månadsskiftet är en dålig tidpunkt men den kan passa utmärkt för en annan målgrupp. Ta reda på när din målgrupp använder kanalerna du tänkt använda.
 7. Kan du mäta om du lyckats?
  Något som vi ofta missar är att mäta resultat. Ofta är vi vidare på nästa projekt och missar att ta tid att gå igenom det föregående och ta med oss kunskaperna vidare. Planera redan från start in hur och vad du vill mäta. Du vet vad du vill uppnå så nu är det bara att klura ut ett sätt att se om det skett. Använder man t.ex. blanketten för resebokning i högre utsträckning än tidigare eller har andelen medarbetare som säger sig veta om aktuella projekt ökat till en viss nivå?

Förändringskommunikation

Just nu funderar jag mycket kring kommunikation i förändringsprojekt på ett företag. Hur man kan skapa engagemang, säkerthet och förtroende för pågående arbete genom att använda sig strukturerat av kommunikation.

När man står inför stora projekt- eller processarbeten som kommer att påverka allas sätt att arbeta och kanske också organisationen. Eller att utgången av arbetet är okänt. Men bara för att vi inte vet vad resultatet ska bli så betyder det inte att vi kan strunta i att kommunicera.

Målformulering

Är det meningen att vi ska bli lönsammare behöver det konkreta målet sättas på pränt och det är inte: Öka lönsamheten. Öka lönsamheten är resultatet av arbetet men målen kan vara: vi ska dubbla vinsten, vi ska sänka våra kostnader med 30 % etc. Det är viktigt att målen är konkreta och greppbara och att man kan mäta sig mot dem för att veta om man lyckats.

Bjud in kommunikatören

Redan i denna fas eller tidigare bör man bjuda med kommunikatörer eller informatörer på företaget. De är vana att göra PR-planer, sätta budskap och fundera kring kanalval och liknande. De kan hjälpa dig en stor bit på vägen att nå dit du vill med ditt förändringsarbete. Genom att ha tydliga budskap och förmedla dem till rätt målgrupper så kommer du öka chansen att förändringsarbetet uppnår dina mål.

Berätta bakgrunden

Var tydlig med anledningen till en förändring, är den ett måste (ändrade lagkrav) eller är det så att företaget gjort ett val. Det är viktigt att tänka igenom hur och vad er förändring egentligen är för att presentera den rätt, som ett hot som ska pareras eller en möjlighet att få en positiv utveckling.

Förändring är nödvändigt

För att ett företag ska hänga med krävs att man förändras och vågar vara ett ställe där man kan tänka nytt för att hitta på nya lösningar. Därför krävs att företaget i tider av business as usual också kommunicerar kring idéer, förändring och nya möjligheter.

Kommunikation för engagemang

Dialog och interaktion är med teknik möjligt även utanför kafferummet. Det kan vara kommentarsfunktioner på nyheter på intranätet, forum för att diskutera förändringen, en blogg kring förändringen där alla kan kommentera och dela med sig. Fantasin sätter gränser.

 • De som berörs behöver förstå att förändring är nödvändig.
 • Arbeta tidigt kommunikativt med ledare/chefer och nyckelpersoner, det är de som i sin tur sprider vidare till fler medarbetare.
 •  De som berörs bör vara delaktiga i förändringsarbetet.
 • Visionen (hur allt blir när genomfört) är en röd tråd i kommunikationen.
 • Skapa förtroende för beslut och budskap genom att prata om dem, hur de kom till och om/hur man kan påverka dem.