Tag Archives: målgrupp

Fundera kring din unika säljfördel

Har du kommit på en affärsidé som du ska genomföra eller jobbar på ett företag där det är dags att ta ett grepp kring kommunikation och information så kan det vara bra att ställa frågan kring vad som särskiljer dig från dina konkurrenter.

Om du hittat en helt ny nisch utan konkurrenter får jag gratulera men ändå påminna om att du kan ha konkurrens om kundernas uppmärksamhet, tid, sökord eller gillande av andra företag i helt andra branscher.

Kanske är din målgrupp föräldrar som ska köpa en smart pryl till att hänga upp trehjulingen på vagnen när barnet hellre vill åka än gå (finns den produkten?). Hur ska du nå dem, du konkurrerar om deras tid med deras barn, massor av barnaffärer som säljer alla möjliga saker. Kanske väljer du att sälja produkten via befintliga affärer men då ska du nå fram i bruset bland nya varor som dyker upp hos dem. För att lyckas kan det vara en god idé att hitta din unika fördel.

Unikheten ska kunna mätas

Börja med att fundera kring vad som är unikt med ditt företag, din produkt eller din organisation. Vad erbjuder ni som ingen annan erbjuder? Skriv en lång lista och se kritiskt på den, är det verkligen ingen annan som erbjuder samma sak och om det är det kan du påvisa att ni faktiskt gör det lite mer eller lite bättre än dem? För att komma fram till de unika fördelarna kan du använda dig av swot-analys eller andra modeller för varumärkesarbete.

 Tänk som en kund

Ett sätt, kanske ett av de bästa, att hitta dina unika fördelar som du redan har eller som du bör ha för att kunden ska efterfråga dig är att tänka som en kund. Varför skulle en kund välja dig och varför har dina kunder valt dig.

Fråga målgruppen

Ta reda på vilka kunder du har och vad de vill ha genom att helt enkelt fråga dem. Passa också på att fråga varför de valt dig. Genom att fråga dem får du ofta svar som du själv inte skulle gett eller skulle blundat för och som du kan använda för att formulera din unika fördel och kanske till och med använda i kommunikationen med dina kunder.

Sätt sedan ihop detta med vad det är du gör/erbjuder och hur du gör det. Tänk på att vi människor kan svara på ett sätt och agera på ett helt annat så validera svaren med att studera agerande.

Exempel:
På frågan vad är viktigast för dig när du handlar glass? svarar dina respondenter ”smakvariationen” men i varuhuset ser du hur de sträcker sig efter varan som för tillfället är på kampanj. Svaret ligger då snarare med betoning på ”det jag blir uppmärksammad på i butiken än kvalitet”. I din marknadskommunikation kan du givetvis använda dina säsongsbetonade smaker men se till att arbeta med materialet i butik.

Annonser

7 steg till en kommunikationsplan

Alla som leder ett projekt, en process, en verksamhet eller en viss fråga kan ha behov av en kommunikationsplan. Den hjälper dig att hålla koll på vad du vill och ska säga till vem. 

Bäst är att ha någon att diskutera dina svar på de kommande frågorna med för att  du ska tvingas att tänka till en gång extra. Någon som säger varför och hur menar du är alltid bra.

7 steg

 1. Vad är problemet du vill eller ska lösa?
  Handlar det om att berätta något nytt, att se till att något införlivas i organisationen, att få människor engagerade i en viss fråga eller ett ämne?
  Gör en kort nulägesanalys och beskrivning av bakgrunden.
 2. Vad har du för syfte och mål?
  Tänk igenom varför du behöver kommunicera och vad du vill uppnå med det du kommunicerar. Är det bättre förståelse av något, en beteendeförändring? Ett bra mål är mätbart och beskriver tydligt vad du vill uppnå. Inte bara ökad kännedom om X utan till exempel 80 % ska svara att de känner till X vid medarbetarenkäten eller inom tre månader ska X nämnts 10 gånger i kommentarerna på intranätet. Varje projekt har givetvis sina egna förutsättningar och det är bättre att ha ett mål med projektet än inget alls men allra bäst blir det om de är konkreta 🙂
 3. Vem är målgruppen? 
  Fundera kring målgrupper, vilka är deras behov och vad har de för kunskaper, önskemål och intressen. Vad vill du att de ska känna, tänka, veta eller göra? Din målgrupp kanske kan vara alla men den blir ospetsig. Dela gärna upp den i fler, ibland passar det med ålder, ibland geografi och ibland förkunskap så som: de som redan vet lite, de som kan allt men inte agerar efter det.
 4. Vilka är dina viktigaste budskap?
  Välj runt tre saker som budbärare för det du vill säga, är de budskapen du tagit fram relevanta för målgruppen du tänkt ut? Du måste ha målgruppen i centrum när du formar budskapen för det är den som ska tycka att det är användbart, intressant och lätt att förstå. Om kommunikationen känns relevant för en person tar han eller hon den till sig, om den är skapad för att passa alla kan den kännas svårare att omfamna.
 5. Bestäm vilka kanaler du ska använda
  Var brukar din målgrupp söka information, på intranätet, i personliga möten, på utbildningar eller i tidning av något slag? En blandning av kanaler är ofta bäst för att nå så många som möjligt. Aktiviteter som du planerar som workshop eller föreläsning kan vara en kanal och en del av din kommunikationsplan. Här kan det också passa att fundera kring vem som bäst sprider buskapet, det kanske inte är du som ska håla utbildningen utan någon målgruppen har större förtroende för och avsändaren på nyhetsbrevet kanske ska vara hösta chefen…
 6. När ska det kommuniceras?
  Tänk igenom när dina kommunikationsinsatser kan ha störst effekt för dina målgrupper. Om de jobbar med löneutbetalning kanske månadsskiftet är en dålig tidpunkt men den kan passa utmärkt för en annan målgrupp. Ta reda på när din målgrupp använder kanalerna du tänkt använda.
 7. Kan du mäta om du lyckats?
  Något som vi ofta missar är att mäta resultat. Ofta är vi vidare på nästa projekt och missar att ta tid att gå igenom det föregående och ta med oss kunskaperna vidare. Planera redan från start in hur och vad du vill mäta. Du vet vad du vill uppnå så nu är det bara att klura ut ett sätt att se om det skett. Använder man t.ex. blanketten för resebokning i högre utsträckning än tidigare eller har andelen medarbetare som säger sig veta om aktuella projekt ökat till en viss nivå?