Tag Archives: bok

Läst ut ”Gilla!” av Brit Stakston (#gillaboken @britstakston & @erik_wagner)

Så kom då äntligen dagen när jag kunde plöja igenom andra halvan av boken ”Gilla!” av Brit Stakston. Det blev en hel del anteckningar i marginalen för trots att jag kände igen mycket av det som skrevs i egna tankar eller diskussioner med andra digitalister så skrivs det på ett sätt som ger tankar och idéer.

UPPLÄGGET

Brit Stakston har skrivit om engagemang i en digital samtid, sociala mediers logik, analoga och digitala värderingar och huvudkapitlen i boken följs av sidor med diskussionsunderlag, frågeställningar och tankeväckare skrivna av @erik_wagner. Det är ett upplägg som känns perfekt för kollegor eller för de som boken kanske främst är ämnad för – engagerade i ideella organisationer.

TOP OF MIND

Tanken om att sociala medier nu är som mejl var för 15 år sedan. Alla tyckte det tog tid från jobbet och fattade inte varför alla behövde kunna och förstå det. Nu är digitaliseringen nödvändig och i sinom tid behöver alla förstå och hitta tid för det i sin yrkesdag. Förutom detta ligger överst i tanken teorin om att man har 48 timmars tidsfrist för krishantering i sociala medier. Att man under 2 dygn kan bevaka och lägga upp strategi för att sedan agera och hantera krisen på ett relevant sätt.

ANVÄNDA DIREKT I ARBETET

Jag kommer fram till jul att arrangera små sessioner kring olika sociala medier fenomen eller webbplatser eller tjänster. Allt för att sprida kunskap. Något som Brit också nämner som en kritisk framgångsfaktor för organisationer och för min del för att förflytta en del kollegor en bit närmre digitala värderingar. Jag påbörjade det för någon vecka sedan med en session kring LinkedIn för de som jobbar med HR-relaterade frågor hos oss (4 personer). Får fortsätta med:

  • LinkedIn: praktisk workshop där vi skapar profiler/konton.
  • LinkedIn, fördjupning med för målgruppen relevanta grupper/diskussioner.
  • Facebook: vad det är och hur man kan publicera till olika ”listor”.
  • Facebook: pages, groups och events.
  • YouTube & Bambuser: Goda företagsexempel och praktik.
  • Twitter: Vad det är och hur man kan använda t.ex. Twigly för att söka ”i” osv.

INDIREKT I ARBETET

Jag har som uppdrag att ta fram en ny webbplats för mitt jobb. Vad jag funderar på efter att ha läst Gilla! är hur vi kan visa mer än våra produkter. Ett kapitel handlar om den sociala hemsidan. Att göra det möjligt för besökaren att dela information de hittar på sidan, att interagera med den. För oss betyder detta att vi måste arbeta med att visa det vi sällan visar att vi arbetar med, det som engagerar oss och som skulle engagera andra. Jag har varit övertygad om just detta sedan jag startade där och nu fick den lågan lite syre. Det är så det måste bli. Helt, rent och snyggt kring kärnverksamhet och produkter men självklart visa på varför och vad vi gör, eftersom vi alltid har tagit ett beslut utifrån saker som är viktiga för oss och våra målgrupper.

Boken finns hos: http://www.bokus.com/bok/9789187003004/gilla-dela-engagemang-passion-och-ideer-via-sociala-medier/

Annonser