Tag Archives: arbetsliv semester nedkopplad tillgänglighet

Värderingsverkstäder på jobbet – för att kultur äter struktur

Ett av alla sätt man på företaget där jag jobbar arbetar med värderingar är att anordna värderingsverkstad. Detta görs på något vis varje år. Alla medarbetare träffas och diskuterar dilemman, frågeställningar och lyssnar på varandra.

En tidigare VD sa att ”I en verkstad kan man laga, bearbeta och kanske tillverka något.” Och det är värderingar som är det som bearbetas under en värderingsdag. Man får tillfälle att reflektera och fundera över sina egna svar på frågor som ställs, höra hur andra kollegor tänker och möjlighet att lära sig mer och revidera sin syn på olika saker.

Rent praktiskt

Värderingsverkstaden anordnas av en grupp medarbetare som funderat ut tema, med input från verkställande ledning och ledningsgrupp, och hur man bäst kan arbeta med det som är på tapeten.

Tidigare år har det spelats teater där medarbetarna kunnat påverka utgången av olika situationer genom att komma med förslag på lösningar. Det har varit dilemman med olika givna lösningar, öppna diskussionsfrågor och snabba påståenden att ta ställning till – ja eller nej.

Runt 50 medarbetare utses till diskussionsledare. Det vill säga att de har ansvar för någon av grupperna och att det som diskuteras där redovisas vidare in till arbetsgruppen efter avslutad verkstad. Detta året var det alla med chefsbefattning och några till.

På plats så blir man slumpvis indelade i grupper och sätter sig tillsammans för att lyssna på varandra och reflektera tillsammans.

INGA ENKLA LÖSNINGAR

Ofta finns det ett tema för timmarna vi ses, bemötandet av kunderna, medarbetarskap och så vidare. Sådant där vi kan agera olika men bör reflektera över hur och varför vi agerar som vi gör. Det är inte säkert att det finns rätt och fel men beteende som ofta är mer önskvärt än annat för att effekterna av det är godare.

Kulturbärare

När vi träffas blir det ett tillfälle att träffa alla kollegor som betyder mycket för sammanhållningen och företagets kultur. Det finns en möjlighet att nå ut med sådant som är viktigt för alla och mötena innehåller ofta mycket skratt men har en allvarlig underton.

Kultur äter struktur sa en kollega efter att ha varit på HR-dagarna i år och jag är böjd att hålla med henne. Minst lika mycket tid som läggs på regler och policies måste läggas på att utveckla kulturen man vill ha på sin arbetsplats. Det är allas ansvar men ledningens uppdrag.

 

 

Annonser

Industrisemester i ett informationssamhälle, #sswc @kazarnowicz

På #sswc fanns på lördagens grid (schema) en lapp från @kazarnowicz som ville prata om industrisemester i ett informationssamhälle. Är det möjligt, önskvärt, hur gör man – detta var några av alla trådar som nystades i under sessionen. @kazarnowicz själv har tex en telefon, en dator etc inte en privat och en för jobb. Detta underlättar i jobbet men osynliggör också gränsen mellan arbete och fritid.

Från känsla till reell jour

Som någon som de senaste åren arbetat med informationsfrågor på företag har detta med tillgänglighet retat mina tankar mer än en gång. Som webbaktör (i många olika roller) på Skånetrafiken kändes det ofta självklart att vara tillgänglig eller göra mig tillgänglig när jag såg väderomslag osv. Något som bland annat ledde till att vi där startade en trafikinformationscentral. Hur den kom till under en veckas taskforce är en intressant grej och det visar att man kan förändra ett helt företags tillgänglighet genom målmedvetet jobb och påtryckning från de som ”bara hinner ha jour”.

Engagemang trots 8 timmar/dag

På plats fanns flera som hade dragit en skarp gräns mellan jobbtid och inte jobbtid. Inte för att de, som någon trodde, jobbar med något de inte brinner för utan just för att de bestämt sig bara. Antingen för att inte gå i väggen eller för att de vill prioritera familj på egen tid. Det fanns också många som hade en mer flytande gräns. Av de som berättade något minns jag t.ex. @peppelorum som sa att han tagit föräldraledighet en timme per dag under en längre tid. Själv upplever han att han gör samma mängd jobb under 7 timmar på arbetet som 8 och framför allt att han är lugnare och gör ett bättre jobb både där och hemma.

Vad har du för ansvar

Men vad är då okej och bra eller dåligt för oss? Ät det så att vi jobbar sämre om vi alltid är uppkopplade och påkopplade? Jag tänker att det ju finns en risk att vi tror att vi jobbar jämt eller jobbar överhuvudtaget bara för att vi är tillgängliga. Något som betyder att vi blir mindre produktiva. @bjornjeffrey menade att man kanske kunde koppla ihop tiden man förväntas vara tillgänglig med sitt ansvar, dvs sin yrkesroll. Har man en chefsposition och ansvar att omvärldsbevaka slutar inte det bara för att man har semester. Man måste givetvis inte jobba hela tiden men man måste hålla koll på det som är ens verksamhetsområde, om inte av annat så av ren självbevarelsedrift.